Spaniel Klubbens Region 6

Specialklub under Dansk Kennel Klub DKK

Prøvedag 17. maj 2015 ved DCH Brædstrup